"Dzień Myśli Braterskiej"
      W ramach "Dnia Myśli Braterskiej" harcerze 43 Drużyny z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach wzięli udział w zlocie, który odbył sie w  Szkole Podstawowej w Daleszycach. Harcerze aktywnie uczestniczyli w bogatym programie zajęć. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły sie ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Harcerskie spotkanie zakończyło się radosnym spotkaniem przy ognisku, na terenie leśniczówki na  Niwach, podczas którego pracownicy Nadleśnictwa opowiedzieli  o walorach przyrodniczych terenów leśnych. Warto dodać, że Dzień Myśli Braterskiej, który wypada właściwie 22 lutego, ma przypominać o podstawowych założeniu ruchu skautowego - czyli o braterstwie wszystkich skautów świata - bez względu na wiek, pochodzenie, wyznanie  czy przekonania.


12