„KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄ DO SUKCESU”

Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu
Przejdź do treści

Menu główne:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach od stycznia 2018 r. do końca czerwca 2019 r. realizuje projekt  „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 RPO WŚ. Kwota dofinansowania wynosi 695 377,34 zł. Całość projektu opiewa na kwotę 772 725,74 zł.
Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 198 uczniów/uczennic Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach oraz 12 nauczycieli uczących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach.
W ramach projektu wsparciem objętych zostanie:
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, który wyposażony zostanie w sprzęt TIK, programy komputerowe, gry logiczne, platformę e-lerningową oraz pomoce dydaktyczne,
  • 12 nauczycieli/-ek,  dla których zorganizowane zostaną kursy i szkolenia z zakresu nowoczesnych technik nauczania,
  • 96 uczniów/uczennic, dla których przewidziano m.in. zajęcia wyrównawcze z matematyki , przedmiotów przyrodniczych, z informatyki z językiem angielskim oraz wyjazdy edukacyjne,
  • 80 uczniów/uczennic, którzy wezmą udział m.in. w kołach zainteresowań oraz w wyjazdach edukacyjnych,
  • 156 uczniów/uczennic, objętych wsparciem doradcy zawodowego w zakresie poradnictwa zawodowego,
  • 158 uczniów/uczennic, objętych wsparciem psychologa,
  • 10 uczniów/uczennic z kl. IV-VI, dla których przewidziano realizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
  • 10 uczniów/uczennic z kl. IV-VI, dla których przewidziano realizację zajęć logopedycznych,
  • 2 uczniów/uczennic z kl. IV-VI, dla których przewidziano dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.

Realizacja projektu daje przede wszystkim uczniom możliwość uczestnictwa w wielu zajęciach i  inicjatywach dodatkowych. Prowadzone będą  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, które mają na celu udzielenie pomocy uczniom w przyswajaniu i usystematyzowaniu wiedzy. W trakcie zajęć uczestnicy projektu otrzymają  posiłek. Dodatkową formą pomocy dla uczniów jest platforma e-learningowa. Przy jej pomocy mają możliwość skorzystania z pomocy dyżurującego przy komputerze nauczyciela w przypadku trudności w przyswajaniu wiedzy - w godzinach popołudniowo - wieczornych.
Dla uczniów pragnących rozwijać swoje umiejętności językowo - informatyczne zorganizowano zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i informatyki. Nie zabraknie również zajęć dla młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów ścisłych. Zajęcia prowadzone będą  w innowacyjnej, eksperymentalnej pracowni z profesjonalnymi zestawami elektronicznych czujników do przeprowadzania doświadczeń przyrodniczych oraz mikroskopami cyfrowymi. Zostanie ona dodatkowo wyposażona w następujące modele: funkcjonowania oka o zmiennej soczewce,  ludzkiego układu krwionośnego, funkcjonowania ucha środkowego i wewnętrznego, funkcjonalny ramienia i płuc. W pracowni znajdą się  również komputery mobilne z kamerą 3D, które umożliwiają przenoszenie rzeczywistych obiektów do komputera, a następnie wydrukowanie ich na drukarce 3D. Na komputerach można  obserwować i analizować wyniki pomiarów oraz oglądać zapis z mikroskopu. Dodatkowo zostaną zakupione obwody elektryczne (zestawy szkolne), zestaw do demonstracji linii pola magnetycznego, elektroskop z wyposażeniem, tellurium szkolne, zestaw figur i brył geometrycznych, zestaw do nauki robotyki, programy komputerowe i gry logiczne. Pracownię eksperymentalną doposażymy w tablicę interaktywną z projektorem oraz aparat i kamerę cyfrową
Uczestnicy projektu  uczestniczyć będą  w wyjazdach edukacyjnych mających na celu potwierdzenie w praktyce,  zdobytej na lekcjach wiedzy szkolnej oraz jej praktyczne utrwalenie. Odbędą się  wyjazdy nie tylko w obrębie województwa świętokrzyskiego (Bałtów-Krzemionki Opatowskie, do Muzeum Przyrodniczego na Św. Krzyżu), ale również do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Ogrodu Botanicznego UJ, Ogrodu zoologicznego, Ogrodu doświadczeń w Krakowie. W  lipcu bieżącego roku odbędzie  się  niezwykle atrakcyjny obóz naukowy w Bieszczadach.
Dla uczniów wymagających dodatkowego wsparcia zaplanowano dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, kompensacyjno-korekcyjne i logopedyczne. Uczestnicy projektu będą objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego. Uczniowie otrzymają materiały dydaktyczne (np.: plecak, długopis, notes).
Jesteśmy przekonani, że aktywny udział w, zaplanowanych w projekcie, zajęciach w sposób zdecydowany wzmocni i utrwali umiejętności kluczowe naszych uczniów i pozwoli im na pełne, efektywne i świadome korzystanie z dalszej kariery edukacyjnej.
Zachęcamy do odwiedzania Naszej strony internetowej: https://zspdaleszyce.edupage.org, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o projekcie, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, dokumenty do pobrania oraz szczegółowe relacje i zdjęcia ze zrealizowanych już  wyjazdów.
Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe można składać w Biurze Projektu (sekretariat Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Daleszycach, ul Sienkiewicza 11).

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego